OFERTA – COACHING * KONSULTACJE * PROFESJONALNE CV * PROFIL LINKEDIN

Coaching

 1. Sesja coachingowa trwa 1h. Praca z Coachem to proces, na który składa się średnio 8 (+/- 2) sesji indywidualnych. Spotkania odbywają się w początkowym etapie pracy co tydzień, później co 2-3 tygodnie. Sesja coachingową zaczynamy punktualnie o wyznaczonej godzinę.
 2. Koszt 1-godzinnej sesji coachingowej dla klientów indywidualnych wynosi 150 PLN. Jest możliwość umówienia również konsultacji telefonicznej lub spotkania Skype. Płatność możliwa jest gotówką bądź przelewem bankowym przed rozpoczęciem sesji na wskazany numer konta.
 3. Sesje odbywają się w pracowni w CK Zamek przy ulicy Św. Marcina w Poznaniu - wejście A, pokój 314.
 4. Termin sesji może zostać przełożony przez Klienta bezkosztowo na minimum 2 dni robocze przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego poinformowania o zmianie terminu zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wynagrodzenia za sesję coachingową, tj. 75 PLN.
 5. Proces coachingowy kończy się sesją podsumowującą, po przepracowaniu umówionej ilości godzin lub po informacji ze strony Klienta o osiągnięciu swoich celów. Ilość sesji może ulec zwiększeniu/ zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Klienta. Wszystkie materiały wypracowane przez Klienta podczas sesji zostają zwrócone.
 6. Proces coachingowy jest objęty tajemnicą zawodową i wszelkie informacje przekazane przez Klienta są traktowane jako poufne. Sesje coachingowe odbywają się w oparciu o kodeks etyczny i zgodnie ze standardami International Coaching Federation.

Konsultacje kariery

1. Konsultacja trwa 1 godzinę. Koszt konsultacji dla klientów indywidualnych wynosi 150 PLN.
2. Zakres konsultacji:
- Diagnoza Twoich zasobów (wykształcenie, doświadczenie, osiągnięcia),
- Zbadanie predyspozycji zawodowych,
- Określenie kompetencji i mocnych stron,
- Ustalenie celu i kierunku rozwoju zawodowego,
- Analiza rynku pracy i możliwych opcji,
- Ćwiczenia przed rozmową kwalifikacyjną,
- Ciągłe wsparcie doradcy i motywacja do działania!
3. Konsultacje odbywają się w pracowni w CK Zamek przy ulicy Św. Marcina w Poznaniu - wejście A, pokój 314.
4. Możliwa jest również konsultacja telefoniczna lub przez Skype.

PAKIET - Profesjonalne CV + Profil LinkedIn + Konsultacja kariery on-line 1h
Cena: 390zł brutto!

Profesjonalne CV / LM

 1. Cena CV jest uzależniona od stażu pracy Klienta:
> CV STARTER  - do 2 lat doświadczenia na rynku pracy - 99zł
> CV dla STUDENTA - pierwsza praca lub aplikacje na staż - 99zł
> CV - od 2 do 8 lat doświadczenia na rynku pracy - 150zł
> CV - od 8 do 15 lat doświadczenia na rynku pracy - 180zł
> CV - powyżej 15 lat doświadczenia na rynku pracy - 220zł
LIST MOTYWACYJNY pod konkretną ofertę pracy - 60zł
2. Standardowy termin realizacji to 4 dni robocze od momentu dostarczenia przez Klienta danych potrzebnych do zbudowania CV.
3. Pracę nad CV / LM rozpoczynam po wpłacie 50% kwoty na konto bankowe. Pozostała płatność po zakończeniu zlecenia.
4. Finalna wersja CV / LM przesyłana jest w formacie PDF.
5. Dostępna jest również wersja CV po angielsku.

PAKIET - Profesjonalne CV + Profil LinkedIn w cenie 299zł brutto!

Profil LinkedIn

 1. PROFIL PRYWATNY
Koszt jest uzależniony od stażu pracy Klienta (ceny brutto):
> STARTER / STUDENT - do 2 lat doświadczenia na rynku pracy - 80zł
> MEDIUM - od 2 do 8 lat doświadczenia na rynku pracy - 130zł
> SENIOR - od 8 lat wzwyż doświadczenia na rynku pracy - 160zł
Co otrzymujesz w ramach tworzenia profilu LinkedIn?
 • Audyt istniejącego profilu
 • Konsultację
 • Opracowanie i dopasowanie profilu do obecnych trendów rynku pracy
 • Wskazówki jak skutecznie działać na LinkedIn

  PAKIET - Profesjonalne CV + Profil LinkedIn w cenie 299zł brutto!

2. PROFIL FIRMOWY
Koszt - 200 zł netto
 • Konsultację
 • Audyt istniejącego profilu
 • Opracowanie grafiki (baner) i dopasowanie profilu do obecnych trendów na LI
 • Wskazówki jak skutecznie działać na LinkedIn